U donjoj tabeli su date cene energenata za grejnu sezonu 2020/2021. Utrošene količine su orijentacione.Cene energenata su iskazane za teritoriju Beograda i obračunate za prosečni stan od 70 m2.

Ugalj „Vreoci“ sušeni13800 din/t3.9t53.280 dinara
Ugalj „Soko“15500 din/t3,5t54.250 dinara
Ugalj Kostolac8.500 din/t6,1t51.850 dinara
Drvo6500 din/prm isečena,iscepana9,2 prm59.800 dinara
Električna energija TA (punjenje samo noću)5,26 din/kWh (zelena) – do 350 kWh
7,89 din/kWh (plava) – od 351 – 1600 kWh
15,79 din/kWh (crvena) – preko 1600 kWh
10.920 kWh62.600 dinara
Drveni pelet21.950 din/t3,8t83.410 dinara
Prirodni gas (Srbijagas)51,48 din/m3159582.110 dinara
Centralno grejanje (Beograd)12070 m284.000 dinara
Električna energija TA (dopunjavanje danju)5,26 din/kWh (zelena) – do 350 kWh
7,89 din/kWh (plava) – od 351 – 1600 kWh
15,79 din/kWh (crvena) – preko 1600 kWh
10.700 kWh82.600 dinara
Mazut50 din/kg1,7 t84.800 dinara
Električna energija TA (grejna tela i kotlovi)5,26 din/kWh (zelena) – do 350 kWh
7,89 din/kWh (plava) – od 351 – 1600 kWh
15,79 din/kWh (crvena) – preko 1600 kWh
10.000 kWh107.000 dinara
Propan butan158,5 din/kg1.005 kg159.300 dinara
Lož ulje140 din/l1.394 l195.200 dinara